Double Cheat: Itsuwari no Keikan
Double Cheat: Itsuwari no Keikan
54 minutes / Episode
2024
HD
A crime entertainment drama produced by TV Tokyo and WOWOW, which deals with various scams that have increased in recent years with the spread of the Internet.
Genres Crime, Mystery
Casts Osamu Mukai, Rio Uchida, Yoshiyoshi Arakawa, Shusaku Kamikawa, Atsushi Ito, Kousei Yuki, Jun Hashimoto, Zen Kajihara, Wakana Matsumoto
Creators Yasuhiro Yoshida, Junichi Tsuzuki, Keita Kono, ito Nanoha
Double Cheat: Itsuwari no Keikan